O nás

image-3

O spoločnosti Kus House

Spoločnosť KUS, s.r.o. sa špecializuje na vývoj a výrobu ekologických
produktov v stavebníctve. Nosným produktom spoločnosti KUS, s.r.o. je sériová
a novo i individuálna výroba prefabrikátov vhodných na stavbu nízkoenergetických a
pasívnych drevostavieb, a tiež výstavba týchto domov ako takých. Táto oblasť je a bude v
stavebníctve veľmi intenzívne preferovaná, čomu zodpovedajú i stavajúce provozné plány a
výrobná kapacita, ktorá už dnes prekračuje bežné výrobné kapacity spoločnosti s týmto druhom tovaru.

Vedľa výroby pre stálych a jednorázových odberateľov – ako napríklad developerov, mestá a
obce, realitné spoločnosti, montážne a stavebné skupiny, zriadila naša spoločnosť
veľkoobchod vlastných produktov, ktoré pri individuálnej bytovej výstavbe naši zmluvný
partneri doma a v zahraničí zhodnocujú. Inak povedané – základnú kostru domu dokončujú na
prianie konečného odberateľa. Účeľom je samozrejme intenzifikácia, urýchlenie a
predovšetkým zvýhodnenie dodávky za účelom spokojnosti zákazníka.
Sme výhradným dodávateľom nízkoenergetických a pasívnych prefabrikátov na výrobu
nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb rodinných domov ZERO a disponujeme taktiež
vlastným predajom a realizácii týchto rodinných domov.

Vychádzame tiež v ústrety klientom s vlastnou projektovou alebo realizačnou
dokumentáciou. Klientom dokážeme byť nápomocný pri vytvorení akéhokoľvek typu
rodinného domu od projektovej dokumentácie, až po samotnú výstavbu.
Ďalším artiklom našej spoločnosti je import a export prírodných materiálov v spolupráci s

Ukrajinou, Ruskom a ostatnými štátmi bývalého Sovietského zväzu.

Martin Szenyan
majiteľ spoločnosti