KusHouse

PREČO MOBILNÝ DOM ?

PREČO MOBILNÝ DOM ?

PREČO MOBILNÝ DOM ? Hlavnou výhodou mobilných domov je v dnešnej dobe cena. Aj v dnešnej dobe je stále niekoľkonásobne nižšia ako cena bežných domov. Druhou výhodou je mobilita, ak chcete s domom cestovať alebo zatiaľ nemáte svoj vlastný pozemok, tak takýto dom môžete vždy premiestniť, či už kamiónovou dopravou s hlbinným návesom alebo na homologizovanom podvozku po vlastných kolesách. Tretím dôvodom prečo mobilný dom je ekológia, čím menšia stavba, tým menší vplyv na životné prostredie a zároveň nezostane na krku vašim potomkom obrovský dom so zastaralými neudržateľnými technológiami. Po štvrté zdravie. V skutočnosti všetci svoje príbytky využívame primárne na regeneráciu (spánok), stravovanie a hygienu. Zvyšok času pri bývaní v mobilnom dome človek trávi na slnku a na čerstvom vzduchu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE KONŠTRUKCIE

Základom konštrukcie mobilných domov je drevený stĺpikový systém z pevných KVH hranolov. Priestory medzi hranolmi sú vyplnené ekologickým izolačným materiálom z minerálnej vlny a z oboch strán zaklopené sádrokartónovými doskami. Správne spriahnutá konštrukcia z KVH hranolov a pevných sádrokartónových dosiek zabezpečuje priestorovú tuhosť vďaka ktorej je mobilný dom prenosný. Hrúbky našich skladieb sú o niečo hrubšie ako u iných mobilných stavieb, čo však zabezpečuje vyšší komfort pri celoročnom bývaní. V konštrukcii vďaka tomu nedocháza ku kondenzácii a vzniku plesní, zároveň sa objekt v lete neprehrieva a v zime je v domčeku príjemne teplúčko. Zvnútra je na stenách aj na strope osadená inštalačná medzera vyplnená dodatočnou izoláciou taktiež z minerálnej vlny, ktorou sú vedené rozvody. Inštalačná medzera slúži na to, aby sa skryli všetky káble a potrubia a nenarušovali tak estetický výraz interiéru. Z vonkajšej strany je možné stenu zakončiť dreveným obkladom, falcovaným plechom alebo omietkou.

Steny v interiéri môžu byť ukončené dreveným alebo keramickým obkladom alebo omietkou. Podlahy môžu byť drevené, keramické, vinylové, či iné podľa priania zákazníka.

 

Difúzne otvorená konštrukcia vs difúzne uzatvorená konštrukcia

Na základe požiadavky zákazníka je možné postaviť mobilný dom aj s difúzne otvorenou konštrukciou aj s difúzne uzatvorenou. Pri difúzne otvorených konštrukciách dochádza k čiastočnému uvoľňovaniu vlhkosti prostredníctvom konštrukcie zvnútra smerom von. V takomto prípade je veľmi dôležitý správny návrh skladieb. V prípade difúzne uzatvorených konštrukcií sa z vnútornej strany umiestňuje parozábrana, ktorá zabraňuje parám vstúpiť do konštrukcie a tak je dôležité viac vetrať. Zároveň sa pri stavbe musí dávať pozor aby táto fólia zostala celistvá a neroztrhla sa, to platí aj pri užívaní, ale práve inštalačná medzera zabezpečuje, že sa zákazník k fólii nedostane. Treba rátať s tým, že difúzne otvorené konštrukcie sú o niečo drahšie skrz použitie izolácií náročnejších na výrobu.

 

MAXIMÁLNE ROZMERY MOBILNÝCH DOMOV:

– na podvozku:

šírka:     2,55m

výška:    4,00m

dĺžka:     8,00m

– bez podvozku

šírka:     4,00m

výška:    4,00m

dĺžka:     15,00m

Skladba obvodovej steny s inštalačnou predstenou

 1. PLECHOVÝ/DREVENÝ OBKLAD
 2. LATOVANIE
 3. KONTRALATOVANIE
 4. TVRDÁ SÁDROKARTÓNOVÁ DOSKA
 5. HLAVNÁ IZOLÁCIA V ROŠTE (140 mm)
 6. DODATOČNÁ IZOLÁCIA V INŠTALAČNOM ROŠTE (40 mm)
 7. PAROBRZDA
 8. SÁDROKARTÓNOVÁ DOSKA
 9. PRETMELENIE + PENETRÁCIA + BIELY NÁTER

HRÚBKA STENY: 305 mm

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.220 W/(m2.K)

PREČO MOBILNÝ DOM ?

Skladba podlahovej konštrukcie

 1. PLÁVAJÚCA PODLAHA (NAPR. VINYL)
 2. KROČAJOVÁ PODLOŽKA POD PODLAHU
 3. OSB DOSKA
 4. IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY V DREVENOM ROŠTE
 5. MDF DOSKA

HRÚBKA PODLAHY: 305 mm

Súčiniteľ prechodu tepla U:  0.150 W/(m2.K)

PREČO MOBILNÝ DOM ?

Skladba strešnej konštrukcie

 1. PLECHOVÁ KRYTINA RUUKI
 2. LATOVANIE
 3. KONTRALATOVANIE
 4. POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
 5. HLAVNÁ IZOLÁCIA MEDZI KROKVAMI
 6. PAROBRZDA ISOVER VARIO KM
 7. DODATOČNÁ IZOLÁCIA V INŠTALAČNOM ROŠTE
 8. SÁDROKARTÓNOVÁ DOSKA
 9. PRETMELENIE + PENETRÁCIA + BIELY NÁTER

HRÚBKA STRECHY: 330 mm

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0.170 W/(m2.K)

PREČO MOBILNÝ DOM ?

Stavebné otvory

Je možné osadiť okná a dvere plastové, drevené, drevohliníkové i hlínikové. Na výber sú aj dvojsklá aj trojsklá.

 

Interiér 

Domček k vám prichádza už so základnou výbavou, čo jest kuchynská linka so spotrebičmi, kúpeľňa s wc, špeciálne vstavané úložné a spacie priestory a jedálenská časť spolu s oddychovou. Dispozícia sa líši od ponúkaných katalógových modelov, prípadne si zákazník môže navrhnúť vlastnú.

PREČO MOBILNÝ DOM ?

Kúrenie, elektrina, voda

Mobilný dom možno pripojiť na verejné prípojky ale možno ho poskytnúť aj s ostrovným sebestačným systémom. Kúrenie môže byť zabezpečené buď stenovými infrapanelmi alebo podlahovými infrafóliami alebo pieckou na tuhé palivo. Voda môže pochádzať z verejnej prípojky, studne alebo pri ostrovnom systéme sa môže zbierať a filtrovať dažďová voda (pre náročných 😊). Odpady sú zvedené všetky na jedno miesto odkiaľ sa domček môže pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo na septik či koreňovú čističku. Elektrinu možno získavať z verejného zdroja alebo zo solárnych panelov. Dom je štandrardne ukončený prípojkou 3 x 400 V.

 

Legálna stránka

Čo sa týka legalizácie mobilných domov a pripojení na siete je vždy dôležité riešiť to s prislúchajúcim stavebným úradom. Stavebný úrad môže vyžadovať projektovú dokumentáciu, prípadne aj stavebné povolenie ktorú tiež vieme vypracovať.

Je dôležité si uvedomiť, že rozmer stavby neoprávňuje jej realizáciu. Mnoho ľudí si myslí, že stavbu do 25m² je možné osadiť kamkoľvek vzhľadom na to, že spĺňa atribút drobnej stavby. Nie je to však tak. Drobná stavba je doplnková stavba k už existujúcej skolaudovanej stavbe. Ak máte na pozemku takúto stavbu a chcete realizovať mobilný dom do 25m² v takom prípade stavbu môžte realizovať len s ohlásením. Ďalšou alternatívou je klasifikovať mobilný dom ako vozidlo, v takom prípade však musí byť na homologizovanom podvozku, ten taktiež vieme v prípade potreby zabezpečiť.

 

Pozrite si mobilný dom MARTIN TU.